biometeorology

biometeorology
biometeorologija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Iš biologijos ir meteorologijos mokslų išsirutuliojusi mokslo šaka, tirianti fiziologijos ir psichologijos požiūriu specifinių atmosferos reiškinių (biotropinių sąlygų, tokių kaip oro frontai) ir sportininkų fizinių reakcijų į tuos reiškinius priežastinius ryšius. Svarbūs yra ne tik paprasčiausi oro veiksniai (temperatūra, drėgmė, slėgis), bet ir atmosferos reiškiniai (infrailgosios bangos su dažnio intervalu nuo 10° iki 10⁵ megahercų; bangos, galinčios prasiskverbti į uždaras kondicionuoto oro patalpas). kilmė gr. bios – gyvybė + meteōros – kabąs ore + lo-gos – mokslas atitikmenys: angl. biometeorology vok. Biometeorologie, f rus. биометеорология

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Biometeorology — is the interdisciplinary field of science that studies the interactions between the biosphere and the Earth s atmosphere on time scales of the order of seasons or shorter (by opposition to bioclimatology).Examples of relevant processesWeather… …   Wikipedia

  • biometeorology — [bī′ōmēt΄ē ər äl′ə jē] n. the study of the interrelationships of biology and weather biometeorological adj. biometeorologist n …   English World dictionary

  • biometeorology — noun Date: 1946 a science that deals with the relationship between living things and atmospheric phenomena • biometeorological adjective • biometeorologist noun …   New Collegiate Dictionary

  • biometeorology — n. [Gr. bios, life; meteoros, high in the air; logos, discourse] The science of the relationship of plants and animals to weather …   Dictionary of invertebrate zoology

  • biometeorology — biometeorological /buy oh mee tee euhr euh loj i keuhl/, adj. biometeorologist, n. /buy oh mee tee euh rol euh jee/, n. the scientific study of the effects of natural or artificial atmospheric conditions, as temperature and humidity, on living… …   Universalium

  • biometeorology — noun The study of the relationship between atmospheric conditions (the weather) and living organisms …   Wiktionary

  • biometeorology — bio·me·te·or·ol·o·gy (bi″o me″te or olґə je) [bio + meteorology] the branch of ecology that deals with the effects on living organisms of the extraorganic aspects of the physical environment (such as temperature, humidity,… …   Medical dictionary

  • biometeorology — bio·meteorology …   English syllables

  • biometeorology — bi•o•me•te•or•ol•o•gy [[t]ˌbaɪ oʊˌmi ti əˈrɒl ə dʒi[/t]] n. ecl the scientific study of the effects of natural or artificial atmospheric conditions, as temperature and humidity, on living organisms • Etymology: 1945–50 bi o•me te•or•o•log′i•cal… …   From formal English to slang

  • biometeorology — The study of how the weather affects people …   Grandiloquent dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”